Betrokken en persoonlijk
en mentorschap.

Christa...

  • Zijn de vertegenwoordiger van de cliënt
  • Beslissen indien nodig besluiten samen of namens de cliënt
  • Ondersteunen bij keuzes, overleggen en adviseren
  • Kennen de gezondheidssituatie van de cliënt
  • Stimuleren de groei van de cliënt
  • Weten wat er in het leven van de cliënt speelt
  • Komen regelmatig op bezoek
  • Nemen deel aan MDO’s en zorgplan besprekingen
  • Zijn het aanspreekpunt voor de cliënt en betrokkenen
  • Hebben plichtsbesef

Wanneer kiezen
voor mentorschap?

Indien iemand niet (voldoende) in staat zijn zelfstandig voor hun eigen belang op te komen en niet (voldoende) in staat zijn zelfstandig eslissingen te nemen kan de zorginstelling, familie, partner of bewindvoerder er voor kiezen om een aanvraag mentorschap in te zetten. De rechter beslist of iemand een mentor krijgt toegewezen.

Informatie aanvragen

Voor wie?

Cliënten met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen, psychiatrische patiënten alzheimer of patiënten die in coma liggen. Door de gezonde dosis aandacht en geduld van Evelien en Christa streven zij er naar om aansluiting te vinden en een eenheid te vormen met hun kwetsbare cliënt. Op deze manier zorgen Evelien en Christa voor hun cliënt en leveren zij een bijdrage aan hun welzijn.

Christa

Zorgspecialist

Christa is sterk betrokken bij haar cliënten. Haar cliënten weten dat hun belangen bij haar beschermd zijn. Haar stijl van werken is doortastend en zorgvuldig. Ze is van oorsprong specialist vanuit de zorg. “Ik vind het mooi als de cliënt, door samen met mij het proces in te gaan, het leven weer beter kan inrichten. Ik streef er naar om vanuit de vertrouwensband met de cliënt een optimale samenwerking bereiken en te komen tot rechtvaardige oplossingen, die aan de cliënt zijn uit te leggen. Ik ben een echt ‘mensenmens’, die gewend is het beste voor haar cliënt te halen.”

Informatie aanvragen